LATVIJAS VĒSTURES KONGRESS 2023 

  PROGRAMMA


Norises laiks: 
 2023. gada 15. novembris
Norises vieta:Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāle
9.00Kongresa dalībnieku ierašanās
9.30Kongresa atklāšanas uzrunas

Jānis Šiliņš, Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības valdes loceklis
Dagnija Baltiņa, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāve
Anda Čakša, Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre
Agnese Logina, Latvijas Republikas kultūras ministre

 
I Sesija. Vēstures pētniecība un izglītība

10.00
Prezentācija par stāvokli Latvijas vēstures zinātnē un vēstures izglītībā
Jānis Paiders (Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors)
10.30–11.30              
P
aneļdiskusija “Vēstures akadēmiskās pētniecības sarežģītā tagadne un tās iespējas nākotnē Latvijā”
Diskusijas moderators: Gustavs Strenga. Dalībnieki: Jānis Paiders, Ilze Boldāne-Zeļenkova (Latvijas Universitātes (LU) Latvijas vēstures institūts), Irēna Saleniece (Daugavpils Universitāte), Una Bergmane (Helsinku Universitāte)

11.30–12.00Kafijas pauze
12.00–13.00
Pa
neļdiskusija “Vēstures izglītība: kā saglabāt vēsturnieka amatu Latvijā?”

Diskusijas moderators: Edgars Plētiens. Diskusijas dalībnieki: Valters Ščerbinskis (LU Padome), Andris Levāns (LU Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs), Ginta Ieva Bikše (LU Latvijas vēstures institūts), Roberts Ķipurs (Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība)


13.00–14.30Pusdienu pārtraukums
  
II Sesija. Publiskā vēsture un atmiņas institūcijas

14.30–15.00

Prezentācija par stāvokli publiskajā vēsturē un atmiņas institūcijās
Toms Ķikuts (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs)

15.00–16.00 
P
aneļdiskusija “Neizmantotais potenciāls: atmiņas institūcijas identitātes, sadarbības un naudas meklējumos”
Diskusijas moderators: Jānis Šiliņš. Diskusijas dalībnieki: Māra Sprūdža (Latvijas Nacionālais arhīvs), Dagnija Baltiņa (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Dāvis Pumpuriņš (Latvijas Muzeju biedrība), Toms Ķikuts

16.00–16.30 Kafijas pauze
16.30–17.30
P
aneļdiskusija “Kā padarīt akadēmisko saprotamu un aizraujošu: labas publiskās vēstures recepte”
Diskusijas moderators: Kārlis Sils. Dalībnieki: Marta Cerava (Latvijas Sabiedrisko mediju portāls), Gints Apals (Latvijas Okupācijas muzejs), Matīss Gricmanis (Dailes teātris), Gatis Krūmiņš (Vidzemes Augstskola)

17.30–18.30Kongresa noslēguma diskusija un balsojums par kongresa rezolūciju
18.30–20.00Kongresa neformālā daļa Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
 21.00–Neformālās daļas turpinājums (tiks izziņots)